Giften

Door middel van een vrije gift kan iedereen ons naar eigen wens en vermogen steunen:
jongeren, ouderen, studenten, gezinnen, organisaties, lottowinnaars, … Elke euro is meer dan welkom!

 Gift kleiner dan € 40,00

  • * Je kiest volledig vrij het bedrag van je gift.
  • * Je schrijft het door jou gekozen bedrag rechtstreeks over op de rekening van Bochje vzw bij KBC BE78 7340 0263 6486 KREDBEBB met vermelding “GIFT”
  • * Je gift zal integraal ingezet worden voor onze bouw.

Geef je je gift liever persoonlijk af dan komen wij graag bij u langs.

 

 Gift vanaf € 40,00 met fiscaal voordeel

  • * Bij een gift van € 40,00 of meer kun je een fiscaal attest krijgen.
  • * Je schrijft het door jouw gekozen bedrag over op de rekening  000-0150728-87 van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen met vermelding “LEG0606 giften“.  (De mededeling is zeer belangrijk want anders weet Chirojeugd-Vlaanderen niet dat jouw gift voor ons bedoeld is.
  • * Na aftrek van een kleine administratieve kost stort Chirojeugd-Vlaanderen vzw jouw gift door naar ons.
  • * Chirojeugd-Vlaanderen beschikt over de nodige erkenning van het ministerie om een fiscale attest af te leveren en zij sturen jou dat ongeveer in Maart op.

 

Mail dan je adresgegevens door naar bouw@chirojevati.be en wij sturen jou de informatie op.Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdragen!

Naar boven